Členské příspěvky pro rok 2024

V roce 2024 dochází k úpravě výše členských příspěvků, a to následujícím způsobem:

Závěrem je nutné uvést, že vedení našeho klubu přistoupilo k navýšení příspěvku po dlouhých debatách a velmi neochotně, nicméně současná ekonomická situace klubu, zejména s ohledem na vývoj cen energií, škrtání na poli dotací a dalších opatření, byla neudržitelná a k tomuto nepopulárnímu kroku jsme se museli uchýlit. Rád bych uvedl, že příspěvky jsme drželi na stejné výši od roku 2013 a chod klubu se snažili zajišťovat spíše právě skrze dotační programy, podporu obce a v poslední době i snahou šetřit kde se dalo. Do budoucna by nás ale tento postup mohl ohrozit a navýšení příjmové stránky u příspěvků je nutné. Snažili jsme se vše propočítat tak, abychom tyto zvýšili o co nejmenší možnou míru.

Věříme, že naše kroky pochopíte a budete se touto formou podílet na dalším fungování a rozvoji klubu a zachováte nám přízeň. My jako klub jsme si vědomi, že vzhledem k tomuto navýšení příspěvků nám i stoupá odpovědnost k navyšování kvality sportovní výchovy a zázemí a uděláme maximum, abyste všichni byly spokojeni.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete ptát nejlépe dotazem na e-mail p.mindzak@sk-ujezdp4.cz, případně na tel. +420 608 979 675.

 

Pavel Mindžak, vedoucí mládeže

Pro stažení přihlášky klikněte ZDE

Partneři a sponzoři