Pozvánka na volební členskou schůzi

 

Vážení členové,                                                                     V Praze dne 27. 5 .2022

 

prezident SK Újezd Praha 4 svolává Ř á d n o u   č l e n s k o u    s c h ů z i  klubu, která se koná ve čtvrtek 30. 6. 2022 v 18.00 hod. v klubové místnosti, Nad Statkem 118, Praha 4

 

Program valné hromady:

 

1) Úvod 

2) Zpráva o počtu přítomných a usnášeníschopnosti 

3) Volba zapisovatele, skrutátora hlasů a ověřovatele zápisu

4) Zpráva o činnosti klubu za období od konání minulé VH, schválení účetních závěrek za roky 2017-2021

5) Zpráva Kontrolní a revizní komise

6) Diskuze

7) volba členů výkonného výboru a kontrolní a revizní komise

8) Usnesení a závěr

 

Součástí této pozvánky je plná moc. V případě, že se nebudete moci dostavit na Členskou schůzi, vyplněnou plnou moc laskavě doručte sekretáři klubu p. Františku Dubovi, osobně nebo poštou. 

 

                                                                                   JUDr. Zdeněk Krampera

                                                                                   Předseda SK Újezd Praha 4

 

Pozvánka a plná moc ke stažení: http://www.sk-ujezdp4.cz

 

 

Karel Kapinus | 30.05.2022 09:44 | Přečteno: 350x

Partneři a sponzoři