Tenis aktuálně povolen, ale...

 

Vážení členové, hráči, nadšenci,

vzhledem k uvolnění opatření vydaných Vládou ČR vztahující se k mimořádné situaci spojené s koronavirem, je umožněno sportovat na otevřených sportovištích, tj. v našem případě na tenisových  dvorcích. Prosím o pozorné pročtení důležitých informací týkající se provozu. 

S možností sportovat jsou spjata hygienická a organizační pravidla, které je nutné striktně dodržovat:

- zákaz užívání společných prostor - šaten a sprch

- do areálu choďte již ve sportovním, převlékání a případně sprchování nebude v šatně umožněno

- je nutné dodržovat vzdálenost mezi hráči na dvorci alespoň dva metry - pak není nutné nosit roušku

- je možné hrát čtyřhry při dodržení vzdálenosti mezi hráči alespoň 2 metry

- v areálu se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu

- vstup do areálu bude umožněn jen hráčům a to výhradně s rouškou. Tu je možné sundat až při hře.

- do areálu vstupujte, jen pokud jste v dobré zdravotní kondici, tj. bez teploty a dalších příznaků nemoci

Pro zajištění zabránění kontaktu více osob bude každá hrací jednotka trvat 50 minut, aby hráči stačili upravit kurt a opustili areál před celou a noví hráči nastoupili po celé.  (pro ilustraci, začátek hrací hodiny v 9:00, konec 9:50, úprava kurtu do 9:55 a odchod z areálu. Noví hráči nastupují v 10:00)

Prosíme všechny hráče o striktní dodržování pravidel. Sankce, které by našemu klubu hrozily v případě nedodržování podmínek, jsou velmi přísné. 

Nařízení vlády zatím není úplně podrobné, budeme je i nadále sledovat. Je možné, že dojde k uvolnění nebo naopak zpřísnění opatření, na které budeme operativně reagovat.  

 

Výbor SK ÚJezd Praha 4

 

 

 

Karel Kapinus | 11.04.2020 18:21 | Přečteno: 906x

Partneři a sponzoři